ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကိစၥ ေအာင္သေျပေက်းရြာေဒသခံမ်ား နဲ႔ ရဲမ်ား ရုန္းရင္းဆံခတ္ျဖစ္တဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား

ရဲတပ္ဖြဲ႔ပစ္ခတ္မႈကို live လွြင့္သတင္းတင္ဆက္ေပးခ့ဲတ့ဲ သတင္းေထာက္ဖမ္းဆီးခံရ

Channel Mandalay TV သတင္းေထာက္နနၶ တစ္ကိုယ္ေတာ္ကို ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာပါတယ္။

ေအာင္သေျပေက်းရြာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားအား Live ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေနျခင္းကို သတင္းေထာက္ကဒ္ထုတ္ျပေသာ္လည္း ကားေပၚအတင္းဆြဲတင္ကာ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိပါသည္။

သတင္းေထာက္ဖုန္းကို ဆက္သြယ္ေသာ္အခါတြင္လည္း ဆက္ပိတ္ထားသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

ရဲတပ္ဖြ႕ဲထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေပမယ့္ ဆက္သြယ္မရပါ။ Channel Mandalay TV

.

Video Credit – Channel Mandalay TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *